Media Education:

Բլոգինգ

1

Բլոգը    ինտերնետային   կայք   է:  Բլոգի միջոցով մարդիկ    կարողանում    են   տեղեկություններ    տեղադրել, որոնել, տարածել    և    այլն: Բլոգը   բաժանվում   է   հետևյալ    տեսակների՝   անհատական,  թեմատիկ,  խմբային,  կոպերատիվ,  նորությունների  և   ազատ  ոճի: Անհատականը    դա  այն   տեսակն   է,  երբ  բլոգից  օգտվում  է   միայն  մեկ  անձ: Թեմատիկն   դա  այն տեսակն  է,   երբ   բլոգից  օգտվողները  խորհրդակցում  են  մեկ   թեմայի   շուրւջ   և  չեն  շեղվում   դրանից: Խմբայինը   այն  տեսակն   է,երբ   բլոգից   օգտվում   են  երկու   և  ավելի   անձ: Կորպորատիվը դա այն   տեսակն   է,  երբ,  օրինակ  գրասենյակներ, հիմնարկներ  և  այլ ձեռնարկություններ   ցուցադրում են   իրենց   ապրանքատեսակները: Եվ   ազատ  ոճը   դա  այն   տեսակն   է, երբ  յուրաքանչյուր  ոք   բլոգի  միջոցով   կատարում   է    այն   ինչ  ցանկանում  է:

Բլոգերը     այն անհատն   է , որը   անընդհատ   առնչվում   է   բլոգի  հետ:
Բլոգը   մյուս  կայքերից   տարբերվում  է  նրանով,  որ   այն   անընդհատ   թարմացվում   է   նոր տեղեկություններով:

 


Continue Reading

Մեր դասընթացները

4

Մարտի 21-26-ին Կողբի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցան դասընթացներ ‘Առաջնորդություն’ թեմայով: Այն իրականացվում էր Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության կողմից:

Դասընթացը հետապնդում էր մի կարևոր և առանցքային նպատակ, այն է՝ երեխաներին իրազեկ դարձնել և ընդգրկուն տեղեկություններ տալ թե առաջնորդության, թե արդյունավետ մարդ լինելու գաղտնիքների մասին:

Իրականացվել է նաև մեկ այլ փուլ՝ ‘Ապահով ինտերնետ’ խորագրով:

Ներկայումս Կողբի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունենում բլոգինգի վերաբերյալ դասընթաց, որի շրջանակներում մենք ծանոթացանք բլոգի ընդհանուր ճյուղավորումներին՝ անհատական, խմբային, թեմատիկ, կորպորատիվ և սովորում ենք համացանցում բլոգ պատրաստել:

Հուսով ենք, որ այս դասընթացները կունենան շարունակական բնույթ, և մենք՝ մասնակիցներս ավելի կնդլայնենք մեր գիտելիքները:

 

 


Continue Reading

Internet Literacy Handbook paneuyouth eSafety Kit become President

 

Հետևիր մեզ