Մաթեմատիկայի էլեկտրոնային խմբակ

Սիրելի՜ աշակերտներ, այսուհետ Գ. Ստեփանյանի անվ. N 135 հիմնական դպրոցի կայքում կգործի մաթեմատիկայի խմբակ, որին կարող են մասնակցել I-IX դասարանցիները, ինչպես նաև նրանց ծնողները:
Խմբակի նպատակն է զարգացնել տրամաբանական մտածողությունը: Այն ունի նաև ճանաչողական-ուսուցողական բնույթ: Ակտիվ մասնակիցների լուսանկարները կտեղադրվեն կայքում:
Ձեր պատասխաններն ու կարծիքներն ուղարկեք հետևյալ հասցեով.
yerevan-school135@mail.ru

Իսկ Դուք գիտե՞ք
11-իբաժանելիությունը
Որպեսզի բազմանիշ թիվը բաժանվի 11-ի պետք է կենտ տեղերում գրված բոլոր թվանշանների գումարից հանել զույգ տեղերում գրված բոլոր թվանշանների գումարը: Եթե այդ տարբերությունում ստացվում է 0 կամ 11-ի բազմապատիկ թիվ (դրական կամ բացասական), ապա այդ թիվը 11-ի բազմապատիկ է:
Օրինակ՝ 87635064 թիվն արդյո՞ք կբաժանվի 11-ի:
Կենտ տեղերում գրված թվանշաններն են՝ 8; 6; 5; 6:
Զույգ տեղերում գրված թվանշաններն են՝ 7; 3; 0; 4:
8+6+5+6=25
7+3+0+4=14
25 –14=11
11 ը բաժանվում է 11 – ի:

Առաջադրանք. 98765**** թվի մեջ աստղանիշերը փոխարինել1, 2, 3, 4 թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 11-ի: Յուրաքանչյուր թիվ օգտագործել 1 անգամ:

Լրացրու´ 16-րդ դարի մաթեմատիկոս և նկարիչ Դյուրերի մոգական քառակուսին: Այն պատկերված է «Մելամաղձություն» հայտնի նկարի վրա: Մոգական քառակուսին լրացնելու համար պետք է հաշվի առնել, որ ուղղաձիգ, հորիզոնական և անկյունագծերով դասավորված թվերի գումարը 34 է, իսկ ստորին տողի II և III վանդակներում գրված թվերը կազմում են նկարի ստեղծման տարեթիվը (թվերը կարող են լինել միանիշ և երկնիշ):
Թվաբանական «ընկույզիկներ»
ա) 37 թիվը գրեք հինգ երեքների միջոցով:
բ) Ստացեք 55, օգտագործելով միայն 5 հատ 4:
գ) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 թվանշաններից յուրաքանչյուրն օգտագործելով մեկական անգամ, կազմեք այնպիսի խառը կոտորակներ, որոնց գումարը հավասար լինի 100-ի:

Ողղահայաց.
Ա. Զույգ թիվ
Բ. Թիվ, որի յուրաքանչյուր թվանշան փոքր է նախորդից
Գ. Միևնույն թվանշաններով կազմված թիվ
Ե. Զույգ թիվ
Է. Դոմինոյի խաղաքարերի քանակը
Ժ. Թիվ, որի առաջին երկու թվանշանների գումարը հավասար է վերջին երկուսի գումարին
Թ. Զույգ թիվ

Հորիզոնական.
Ա. Մեկ օրը ըստ րոպեների
Դ. 101-իբաժանվող թիվ
Զ. Հաջորդական թվանշաններից կազմված թիվ
Ը. Տարբեր զույգ թվանշաններից կազմված թիվ
Ժ. Թիվ, որի թվանշանների գումարը 22 է

I-IVդասարան
Կատակ հարցեր.
1. Սագը երկու ոտքի վրա կանգնած 2 կգ է: Քանի՞ կիլոգրամ կլինի այդ սագը, եթե կանգնի մեկ ոտքի վրա:
2. Ուղղանկյունաձև սեղանի վրա լուցկու միայն մեկ հատիկով ինչպե՞ս ստանալ եռանկյուն՝ առանց այն կոտրելու:

Եղե´ք ուշադիր.
1. Սեղանին կար 10 խնձոր: Բացի 7-ից բոլորը կերան: Քանի՞ խնձոր մնաց սեղանին:
2. Քանի՞ ուղղանկյուն կա:

Ով՝ որքան.
1. 2 հոգով պուրակի ծառատունկը կատարում են հինգ ժամում: Քանի՞ ժամում այդպիսի ծառատունկը կավարտեն հինգ հոգին:

Լրացրու´ վանդակները այնպես, որ յուրաքանչյուր թվանշան ստացվի նախորդից սլաքի ուղղությամբ՝ նշված գործողության միջոցով:

Թողեք Ձեր կարծիքը մեկնաբանեք

Մեկնաբանություններ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Շատ հերաքրքիր է: Անպայման կուսումնասիրեմ:

Մեկնաբանեք