ԱԽ ՆՈՐ ՄԵԿՆԱՐԿԸ

1

Օգոստոսի  25-31-ը   կազմակերպչական  ակտիվ  գործունեությունն  սկսեց  Բերդի  ավագ դպրոցի  նախաձեռնող  խումբը:  Նիստը  գումարվեց  օգոստոսի  31-ին.  մասնակցում  էին  ՄԿԱ  գծով  տնօրենի  տեղակալ  Ջ.  Մանուչարյանը,  ակտիվ  դասղեկ  Լ. Թումանյանը, ծնող Լ. Մելիքյանը: Նախաձեռնող  խումբը  կազմում էին  Լիլիթ  Ներսիսյանը,  Նոնա  Ղազարյանը,  Նելլի   Շառյանը,  Գոռ  Նիգոյանը,  Հարություն  Երկնափեշյանը:  Նախաձեռնող  խումբը  կատարում է  պատասխանատու  մի  շարք  գործեր.

ա) Պատրաստում  է  դպրոցի  ԱԽ  կանոնադրությունը  օրինակելի   կանոնադրության  վրա:

բ) Կատարում  է  առաջարկություններ  ԱԽ  թվակազմի  վերաբերյալ:

գ)  Կատարում  է  առաջարկություններ  ընտրական  հանձնախմբի  կազմի  վերաբերյալ:

դ) Կատարում է առաջարկություններ ընտրական  հանձնախմբի  աշխատակարգի  մասին:

ե) Կազմակերպում է աշակերտական ընդհանուր ժողով:

Նախաձեռնող խումբը հանդես եկավ հետևյալ առաջարկություններով.

-Դպրոցում առկա 13 դասարաններից ընտրել մեկական ներկայացուցիչ ԱԽ-ի համար:

- Ընտրական հանձնախումբը  ձևավորել նախաձեռնող խմբի 5 անդամների Ղազարյան Նոնայի, Շառյան Նելլիի, Ներսիսյան Լիլիթի, Նիգոյան Գոռի, Երկնափեշյան Հարությունի և 2 աշակերտների` Դիանա Ավագյանի և Ալիկ Դավթյանի միջոցով:

-Տրվեց հանձնարարական 1 շաբաթվա ընթացքում որոշել ԱԽ կազմը:

-10.09.2012թ` ժամը 1300- ին, կազմակերպել աշակերտական ընդհանուր ժողովը, որի  մասին նախաձեռնող խումբը ծանուցելու է բոլոր դասղեկներին 2 օր առաջ:

Դե ինչ, մեկնարկը տրված է:

Հեղինակ`  Նոնա Ղազարյան

 

 

This article has 1 comment

  1. Nairi 09/20/2012, 5:44 am:

    Հաջողություն Ձեզ սիրելի աշակերտներ այս նոր ուսումնական տարում: Հույսով նոր ձևավորվող ԱԽ նույնքան արդյունավետ կլինի իր գործունեությամբ որքան նախորդը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Internet Literacy Handbook paneuyouth eSafety Kit become President

 

Հետևիր մեզ