Հայոց բանակի օրը 1-ին դպրոցում

Հունվարի 28-ին Հայաստանում բոլորն են նշում Հայոց բանակի տոնը:  Մեր դպրոցը ևս բացառություն  չեղավ,  և կազմակերպեց միջոցառում`  նվիրված Հայոց բանակի կազմավորման 20 ամյակի:  Միջոցառմանը ներկա էր դպրոցի տնօրենը,  ինչպես նաև  մայոր Ավալյանը:

Մասնակիցները իրենց գեղեցիկ կատարոււմներուվ ելոււյթ ունեցան,  բոլորիս մեջ մեկ անգամ ևս ամրապնդելով հայրենասիրոււթյան ոգին:  Հնչեցին շատ երգեր`  նվիրված Հայոց բանակին: Իսկ վերջոււմ Շոււշան Հարոււթյոււնյանը բոլորիս հոււզեց Մարտիկի երգով:  Միջոցառման ավարտից հետո մայոր Ավալյանը շնորհակալագիր հանձնեց դպրոցի տնօրեն Ա. Վիրաբյանին:

Միջոցառումն ավարտվեց տնօրենի ելույթուվ:

 

Բերդի 1-ին դպրոցի աշխորհուրդ

Թողեք Ձեր կարծիքը մեկնաբանեք

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանություններ չկան

Մեկնաբանեք